Skriven
Har aktualiserats: De sista tre "gråa"
 
Det finns alltså några hästar, som har ingen bestämd plats, utan åker runt med hästmarknaden. Dessutom finns det hästar, som du först kan köpa, när du har en bestämd level, som står under rasnamnet. Priset kan även ändras alltid!
 
Tips: kolla dessa webbsidor
 

(Starthäst)
Vid din anmälning hittar du dem i femton olika grundfärger och du kan utvälja en av dem. En av nio olika manfärger kan du även bestämma själv, så att du får en egen unik häst av 135 kombinationsmöjligheter (kolla: http://winterborn.blogg.se/2014/september/starthastarnas-man.html) Men tyvärr bara den ena gången!
I spelet sedan spelets början 2012
Du kan köpa dem: ingenstans. Du får en vid din anmälning.
De kostar: ./.
Egenskaper med level 1: överallt 0
Standardmanar:
(startman medellång / att köpa som Star Rider för 19 star coins: flättat, lång, kort)
Julspecial 2012-2015 för Starthästen och Star Rider:
 
I spelet sedan 2013: 10/04 (alla tre)
Du hittar dem i tre olika färger: mörkbrun, 2 x mörkfux
De kostar: 300, 390 och 520 Star coins
Egenskaper med level 1: styrka +4, disciplin +1, vighet +2
 

(1. version)
I spelet sedan 2013: 10/04 (alla tre)
Du hittar dem i tre olika färger: mörkfux, svart, mörkbrun
De kostar: 390 (brun), 590 (mörkfux) och 890 (svart) Star coins
Egenskaper med level 1: styrka +1, disciplin +2, vighet +3
 
(2. version)
I spelet sedan 2016: 02/03 (vi, fu, sv), 23/03 (sk, mbr), 27/07 (br), 12/10 (grå)
Du hittar dem i sju olika färger: flugsskimmel, mörkbrun, grå, svart, brun, gulvit, fux
De kostar: 890 Star coins
Egenskaper med level 1: styrka +1, disciplin +2, vighet +3
 
I spelet sedan 2013: 10/04 (alla tre)
Du hittar dem i tre olika färger: fux, brun
De kostar: 390 (rödfux), 490 (brun) och 560 (fux) Star coins
Egenskaper med level 1: styrka +3, disciplin +2, vighet +2
 

(1. version)
I spelet sedan 2013: 10/04 (mbr, gbr hö, fu) och 2015: 12/02 (gbr vä)
Du hittar dem i fyra olika färger: mörkfux, gulbrun (2 x), fux
De kostar: mellan 320 och 890 Star coins
Egenskaper med level 1: styrka +2, disciplin +2, vighet +2
 
(2. version)
I spelet sedan 2015: 29/07, 26/8 (sv, vi, ssv) och 2016: 27/01 (gbr), 12/10 (grå)
Du hittar dem i åtta olika färger: gulvit, silverbrun, svart, grå, vit, mörkbrun, silversvart, gulbrun
De kostar: 790 Star coins
Egenskaper med level 1: styrka +3, disciplin +2, vighet +2
 
I spelet sedan 2013: 17/04 (isa, två fux) och 2015: 12/02 (grå)
Du hittar dem i fyra olika färger: silvergulbrun, grå/apelkastad, linfux, fux
De kostar: 590 (mörkfux), 690 (grå, ljusfux) och 790 (isa) Star coins
Egenskaper med level 1: styrka +3, disciplin +2, vighet +2
 
I spelet sedan 2013: 24/04 (båda två)
Du hittar dem i två olika färger: pärlvit och gulbrun
De kostar: 890 (gulbrun) och 990 (gulvit) Star coins
Egenskaper med level 1: styrka +1, disciplin +2, vighet +3
 
I spelet sedan 2013: 15/05 (alla tre)
Du hittar dem i tre olika färger: grå/apelkastad, fux, svart
De kostar: 690 (fux och svart) och 890 (grå) Star coins
Egenskaper med level 1: styrka +2, disciplin +2, vighet +2
 

(1. version - Level 8)
I spelet sedan 2013: 12/06 (sv) och 2014: 26/03 (sp-gr, sp-ti), 30/07 (sp-sv)
Du hittar dem i tre olika färger och nyanser: grå, tiger och svart
De kostar: 790 Star coins
Egenskaper med level 1: styrka +3, disciplin +2, vighet +2
 
(2. version - Level 12 / Level 8)
 
I spelet sedan 2016: 06/07 (sv) och 24/08 (vi,fu,ko)
Du hittar dem i tre olika färger och nyanser: vit, mörkfux, konstantskimmel och svart (misstänksamt den mellan: mörkfux?)
De kostar: mellan 890 och 990 Star coins
Egenskaper med level 1: styrka +3, disciplin +2, vighet +2
 

(1. version)
I spelet sedan 2013: 10/07 (fyra) och 2014: 30/07 (to-mb)
Du hittar dem i fem olika färger: skäckfärgad mörkbrun, svart och fux (2 x tobiano / overo / tovero / overo)
De kostar: 680 Star coins
Egenskaper med level 1: styrka +2, disciplin +2, vighet +2
 
(2. version)
I spelet sedan 2015: 03/06, 01/07 (fu-to)
Du hittar dem i fyra olika färger: skäckfärgad fux (tobiano), grå (overo), svart (overo) och fux (tobiano)
De kostar: 890 Star coins
Egenskaper med level 1: styrka +2, disciplin +2, vighet +2
 

(1. version)
I spelet sedan 2013: 24/07 (båda två)
Du hittar dem i två olika färger: tiger, schabraktiger
De kostar: 890 Star coins
Egenskaper med level 1: styrka +2, disciplin +2, vighet +2
 
(2. version)
I spelet sedan 2015: 01/07
Du hittar dem i två olika färger: tigerskäck svart och spotted blanket mörkbrun med snowflakes
De kostar: 890 Star coins
Egenskaper med level 1: styrka +2, disciplin +2, vighet +2
 
I spelet sedan 2013: 21/08 (fu, vi, is, s-ti), 18/09 (fl, lj), 23/10 (br, sf) och 2014: 29/01 (sv-sk), 07/05 (skäck sv och fu, ti), 12/11 (fu, rö-sk)
Du hittar dem i fjorton olika färger: skäckfärgad svart och fux, svartskimmel, schabraktiger, silverbrun, tiger, fux, brun, rödskimmel, ljusfux, svettfux, fux, vit, isabell
De kostar: mellan 350 och 550 Star coins
Egenskaper med level 1: uthållighet +1 (utom isabell: vighet +2)

(Level 8)
I spelet sedan 2013: 09/10 (mb, gr, vi), 20/11 (gu, fu) och 2014: 26/03 (is)
Du hittar dem i sex olika färger: isabell, mörkbrun, grå, gulbrun, fux, vit
De kostar: mellan 690 och 990 Star coins
Egenskaper med level 1: styrka +3, disciplin +2, vighet +2
 
I spelet sedan 2013: 23/10 (br), 2014: 19/02 (vi) och 2015: 12/02 (ljfu)
Du hittar dem i tre olika färger: fux, brun och vit
De kostar: 890 (brun) och 590 (vit) Star coins
Egenskaper med level 1: styrka +1, disciplin +2, vighet +3
 
I spelet sedan 2013: 23/10 (fu)
Du hittar den i en färg: rödfux
Den kostar: 690 Star coins
Egenskaper med level 1: styrka +3, disciplin +2, vighet +2
 

(Level 10)
I spelet sedan 2013: 18/12 (sv, pa, vi), 2014: 29/01 (gr, ti), 19/02 (br, sa), 12/11 (fu) och 2016: 27/01 (mbr)
Du hittar dem i nio olika färger: mörkbrun, fux, svart, palomino/isabell, vit, brun, sabino, grå/apelkastad, tiger
De kostar alla: 910 Star coins
Egenskaper med level 1: styrka +1, disciplin +2, vighet +3
 

(Level 6)
I spelet sedan 2014: 04/06 (skäck, is), 02/07 (vi, gs), 30/07 (sb)
Du hittar dem i sex olika färger: silverbrun, vit, skäckfärgad fux och svart, isabell, gulsvart
De kostar alla: 950 Star coins
Egenskaper med level 1: styrka +4, disciplin +2, vighet +1
 

(Level 8)
I spelet sedan 2014: 27/08 (mb, rb), 24/09 (br, gu), 22/10 (is, lj)
Du hittar dem i sex olika färger: mörkbrun, rödbrun, brun, gulbrun, isabell, ljusfux
De kostar alla: 720 Star coins
Egenskaper med level 1: styrka +5, disciplin +1, uthållighet +2
 

(Level 15)
I spelet sedan 2014: 10/12 (bbl, mbl) och 2015: 14/01 (bbl, rbl, gbl)
Du hittar dem i tre olika nyanser och fyra färger: gråblack, brunblack (ljust, klassiskt, mörkt), rödblack, gulblack - alla med nybörjarutrystning (sadel, träns, filt) (Färginformation: Länk1, Länk2)
De kostar alla: 780 Star coins
(OBS! Det finns en annan ljusbrunblack med level 10, som kostar: 1425 Star coins)
Egenskaper med level 1: styrka +4, disciplin +2, vighet +1
 
I spelet sedan 2015: 11/03 (skäck fu, gb)
Du hittar dem i tre olika färger: skäckfärgad fux, gulbrun
De kostar: mellan 350 och 750 Star coins
Egenskaper med level 1: uthållighet +1
 
I spelet sedan 2015: 08/04 (isa, sv, br), 06/05 (gr, bl, vi), 27/7 (rö)
Du hittar dem i sju olika färger: grå, konstantskimmel röd och blå, isabell, svart, vit, brun
De kostar: 890 Star coins
Egenskaper med level 1: styrka +2, disciplin +2, vighet +2
 

(Level 8)
I spelet sedan 2015: 07/10 (mbr, fu, sv), 21/10 (vi, grå, tov) och 2016: 27/01 (tov), 27/07 (mfu)
Du hittar dem i åtta olika färger: mörkbrun, fux, vit, skäckfärgad svart (tovero), grå, mörkfux, tovero, svart
De kostar: 949 Star coins
Egenskaper med level 1: styrka +5, disciplin +2, uthållighet +1
 
(Level 16)
I spelet sedan 2015: 09/12 (mbl, fux, mbr) och 2016: 06/01 (2x skäck, vit), 23/03 (sv), 12/10 (grå)
Du hittar dem i åtta olika färger: svart, mörkbrun, cremello-skäck, musblack, mörkbrun-skäck, grå, fux, vit
De kostar: 969 Star coins
Egenskaper med level 1: styrka +4, disciplin +2, vighet +1
 
I spelet sedan 2016: 04/05 (sv, br, isa), 25/05 (vit, grå, fux)
Du hittar dem i sex olika färger: fux, svart, isabell, vit, grå, brun
De kostar: 790 Star coins
Egenskaper med level 1: uthållighet +1
 
I spelet sedan 2016: 08/06 (lila, röd, blå)
Du hittar dem i tre olika färger: lila/gråskimmel, röd/svart, blå/gråskimmel
De kostar: 399 Star coins (tidsbegränsat att köpa)
Egenskaper med level 1: överallt 0
 
I spelet sedan 2016: 21/09 (grå, sv, vit)
Du hittar dem i tre olika färger: grå/apelkastad, svart, vit
De kostar: 949 Star coins
Egenskaper med level 1: styrka +3, disciplin +2, vighet +2
 
Skriftbild: Script MT Bold, 50
Det fattas: ingen =D

Skriven
Alla i överblicket:
 
Kolum
1 = original
2 = knut
3 = kort
4 = medellångt
5 = långt
6 ... etc = speciella variationer
 
Standard (originalman är medellång):
 
Variationer av raserna:
Gamla Sportfrieser
Andalusier
Araber
Tinker
Fjord
Paint
Quarter
Fullblod
Ponny
Welsh
Urhäst
Lipizzaner
 
Peu om peu ska jag nu publicera bilder, som visar alla färgkombinationsmöjligheter hos starthästarna:
 
 
[... att bli fortsättad]
 

Upp